zevende zondag van Pasen


  • Datum:

Eucharistieviering

Voorganger: Martina Liebler

Lezingen: Hand.16,16-34; Openb.22,12-21; Joh.14,15-21 (p. 427)