Giften

De Oud-Katholieke kerk in Aalsmeer heeft geen eigen vermogen. Alle kosten worden betaald door het bestuur van de Bisschopskas van Haarlem, waarvoor wij dankbaar zijn.
Giften ter ondersteuning en voor het behoud van de kerk zijn van harte welkom:
NL34 INGB 0000 4105 91
Stichting Bisschopskas van Haarlem o.v.v. kerk Aalsmeer